Belgický ovčák malinois

Vrh "A"/Litter "A" (Fox von der Schoenen Ecke x Akira Bohemia Col-Bri)

Vrh "B"/Litter "B" (Auzzy Ostraryka x Akira Bohemia Col-Bri)

Vrh "C"/Litter "C" (Berry Sabathore x Akira Bohemia Col-Bri)

Vrh "D"/Litter "D" (Commandos de Alphaville Bohemia x Akira Bohemia Col-Bri)